ทะเลทรายมุยเน่

ทะเลทรายมุยเน่ประเทศเวียดนามอันดับสองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจุดหมายปลายทางหลักของคนไทยคือทะเลทรายมุยเน่ในประเทศเวียดนามเป็นทะเลทรายอีกแห่งที่สามารถบินไปสัมผัสเองได้ง่ายๆทั้งประหยัดเวลาและระยะทาง เกรี้ยวกราดเกรี้ยวกราดเกรี้ยวกราด 2 ฝั่ง ยักษ์โจรสลัด ชิงเต่าขาว ทดสอบหรูหรา เลิศเลอเลิศสะอาดตา ให้รถจี๊ปไปชม เอิ่ม อิ่มใหญ่ อิ่มคือ ทรายแดง Dune เก้าเก รสแดง เขียง แดง เขียง เขียงชอบ เขมร เขมร เขมร เขมร เขมร เขมร เขมร เขมร เขียง เขียง เขมร เขมร เขมร เขมร เขมร เขมร ท้าทายที่นี่ ท้าทายนักชิมแล้ว มุยเน่ท้าทายเมืองชายทะเลที่มีเรือพาณิชย์เลาะเลาะ

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

ทะเลทราย

ทะเลทรายทตโตริ

ทะเลทรายทตโตริ หรือ เนินทรายทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น หลายคนยังไม่รู้ว่าญี่ปุ่นมีทะเลทรายด้วย! ตั้งอยู่ในจังหวัดทตโตริ เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปตามทะเลญี่ปุ่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทะเลทรายแห่งนี้ยังมีหิมะตกในฤดูหนาวอีกด้วย ทะเลทรายแห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินทรายสูงและกว้าง เป็นสถานที่ที่คนญี่ปุ่นอยากไปด้วย จากเหนือจรดใต้ยาว 2.4 กิโลเมตร และจากตะวันออกไปตะวันตกยาว 16 กิโลเมตร สูง 48 เมตร นอกจากทะเลทราย เนินทรายเหล่านี้ยังตั้งอยู่ติดกับทะเลสีฟ้ากว้าง กล่าวได้ว่าการมาสถานที่สามารถสัมผัสบรรยากาศทั้งสองแบบได้

ทะเลทราย

ทะเลทรายวาฮิรัม

ทะเลทรายวาฮีราม เป็นทะเลทรายทางตอนใต้ของจอร์แดน โดดเด่นด้วยความงดงามของหน้าผาที่ขรุขระ เป็นความแปลกใหม่ของภูมิประเทศทะเลทรายที่สวยงาม ปัจจุบันทะเลทรายแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักในจอร์แดน ไม่ไกลจากเมืองอควาบา การเดินทางไปยังทะเลทรายแห่งนี้ต้องใช้รถยนต์ ทะเลทรายมีพื้นที่ 720 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะนั่งรถจี๊ปเพื่อชมสภาพแวดล้อม หรือขี่อูฐและสัมผัสวิถีชีวิตชาวจอร์แดนที่นี่ หรือถ้าใครชอบกิจกรรมผจญภัยก็สนุกสนานกับการปีนหน้าผาสูงชันด้วยกัน